Per: 2. Publicada el: 7/23/2020

Adhoc Cultura presenta el model Canvas Cultural

Coneixent-te a tu mateix per a canviar als altres

Amb la convicció que només qui es coneix a si mateix i té clar el seu perquè s’adapta als continus canvis i pot trobar solucions innovadores. ADHOC CULTURA ha elaborat una eina que et permet fer aquest treball previ de reflexió per poder desenvolupar una proposta de valor efectiva i sostenible.

Aquest és un model de desenvolupament centrat per les institucions i projectes que al ser simple i intuïtiu, pot assimilar-se a cadascuna d’elles però, al mateix temps, deixa lloc a percepcions específiques és a dir una eina universal però, al mateix temps, personalitzable.

Per a contribuir a l’avanç de la cultura en la societat, és necessari, en primer lloc, examinar la naturalesa de la teva institució cultural i la teva posició dins d’aquesta societat. És essencial comprendre plenament la motivació de les activitats abans de planificar-les. Per tant, el canvas culural d’adhoc no sols ens ajuda a comprendre el propòsit de les nostres accions, sinó també a planificar-les de la manera més efectiva.

El Canvas Cultural s’estructura a través de quatre preguntes fonamentals:

  1. ¿Per què?
  2. ¿Com?
  3. ¿Què?
  4. ¿Quant?

Descompondre el projecte i treballar totes les aportacions per separat, posar cor i ànima en el desenvolupament del projecte i repensar tot per a acabar de perfeccionar-lo. Repassem cadascun d’aquests detalladament:

Per què?

Per a entendre el propòsit de la seva institució cultural. Per a conèixer la teva organització. Quin és el propòsit de les seves activitats? Quin és l’objectiu final? Quin tipus d’impacte volem crear per a la comunitat en la qual es troba la nostra institució? Aquesta primera fase serveix per a comprendre plenament la teva missió i així poder centrar-te millor en els projectes futurs.

Què?

El valor a transmetre als nostres usuaris. Conèixer als teus usuaris és fonamental per a comprendre com transmetre una proposta de valor. Per a les institucions culturals això pot ser complex, perquè els usuaris amb els quals interactuen són de naturalesa heterogènia i no purament clientelista. El “què” ens permet comprendre l’abast del projecte i tots els aspectes que han de tenir-se en compte. Per això aquest Canvas Cultural està pensat específicament per les institucions culturals.

Com?

Com aconseguim els objectius que ens hem fixat en les fases anteriors. Identificant i definint les necessitats dels usuaris als quals volem respondre, les activitats clau per a satisfer-les i els canals a través dels quals generem valor. Aquesta fase és especialment important a nivell operacional, perquè permet identificar activitats concretes i precises.

Quant?

Els números cal tenir-los en compte. En aquesta fase definim la vessant econòmica. El pressupost de la institució, així com els plans d’avaluació per a controlar numèricament l’èxit de les fases anteriors. És necessari un enfocament empresarial del sector cultural per a ajudar-lo a prosperar de manera estable i sostenible.

El model és simple i intuïtiu, per a satisfer les necessitats de qualsevol institució o projecte. No obstant això, és flexible i ofereix possibilitats de personalització per a oferir una eina adaptada a cadascun d’ells. Constitueix, per tant, una pista des de la qual es pot co-crear un projecte útil i beneficiós per a la comunitat, comencem? -> Canvas Cultural Adhoc cultura.

012345678910111213141516171819202122232425262728

← Tornar