ARALAB HACKING

ARALAB HACKING

ARALAB HACKING aplica la metodologia del Design Thinking en la seva estructura en sessions, fases i l’ús de materials propis d’aquesta pràctica (com és el dossier i el material original de Manual Thinking). A més d’introduir alguns dels elements del Advanced creatives Problem Solving que ens ajudarà a redefinir els reptes/problemes a què ens enfrontem, generar noves idees i actuar sobre aquestes.

Contacte: hola@aracultura.com

Per què

ARALAB HACKING neix de la voluntat de donar solucions específiques, a curt i mitjà termini, als museus per tal d’arribar al 2030 complint amb els objectius marcats pel Pla de Museus. Per fer-ho possible necessitem obrir els espais públics per repensar cultura i educació des d’un enfoc d’interdependència i col·lectivitat Per tal que sigui veritablement sostenible cal fer-ho de la mà de la ciutadania i per aquesta raó necessitem desenvolupar una metodologia pensada perquè connecti persones i institucions per desenvolupar respostes sòlides a reptes compartits.

Descripció

ARALAB HACKING aplica la metodologia del Design Thinking en la seva estructura en sessions, fases i l’ús de materials propis d’aquesta pràctica (com és el dossier i el material original de Manual Thinking). A més d’introduir alguns dels elements del Advanced creatives Problem Solving que ens ajudarà a redefinir els reptes/problemes a què ens enfrontem, generar noves idees i actuar sobre aquestes.

Com

Jornada de treball - >
Al llarg de 7h es treballarà de forma conjunta busant les millors solucions als reptes presentatsnts

1er Grups de treball
S'organitzen grups de treball formats per: Museu + Joves + Professionals de diferents sectors

2on Descoberta i cerca de solucions
Que dedicaran tota la jornada a treballar de forma conjunta gràcies a metodologies centrades en el disseny thinking i el advanced creatives problem solving per tal de donar resposta tangible en format de prototip al repte presentat pel museu amb relació en fer match amb els joves.

3er Presentació de les solucions
D'aquesta sessió de treball en surten projectes co-creats en format de prototip per implementar al museu.

Implementació solució - >
Al llarg dels següents mesos s'establiran les pautes i els acords per poder implementar el/s projectes i poder avaluar-ne els resultats.

Per qui

Per a Museus, institucions culturals

Contacte: hola@aracultura.com

0

← Tornar